penmak makine

sayfa başlığı adı


PENMAK beş sorumluluk alanı belirlemiştir. Yönetimin görevleri sürekli olarak öncelikleri değerlendirmek ve birbiriyle doğrudan bağlantılı bu sorumlulukları bu değerlendirme temelinde yerine getirmektir.

 • Misafirlerimiz ve Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
  Misafirlerimizin ve müşterilerimizin fiyat, kalite ve servis üzerindeki etkiler bakımından ödedikleri paranın karşılığını almalarını sağlayacak nitelikte ve gerekli teknolojik, çevresel ve ticari uzmanlıkla donatılmış ürün ve hizmetler geliştirip sunarak, onları şirketimize kazandırmak ve bize olan bağlılıklarını sürekli kılmak.


 • Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
  Çalışanlarımızın insan haklarına saygı göstermek, onlara iyi ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak. 
  Çalışanlarımızın yeteneklerinin en iyi şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, yetenek ve becerilerini geliştirmede herkese eşit fırsatlar tanıyan, katılımcı bir iş ortamı yaratmak. Çalışanları işlemin planlanması ve yönetilmesine katkıda bulunmak.
  Biz, şirketlerin ticari başarılarının ancak bütün çalışanların bu amaca tam bağlılığı ile mümkün olabileceğine inanıyoruz.


 • İş İlişkilerine Karşı Sorumluluklarımız 
  Tedarikçilerimiz ve ortak girişimlerimizde karşılıklı yarara dayalı ilişkiler kurmak ve Kalyon genel iş ilkelerinin uygulanmasını sağlamaktır. Bu tür ilişkilere girme ya da sürdürmeye karar vermede, bu ilkelerin etkili bir biçimde uygulanmasının sağlanıp sağlanmayacağı dikkate alınacaktır.


 • Topluma Karşı Sorumluluklarımız
  Toplumun sorumluluklarının bilincinde olan bir kurumsal üye olarak faaliyet yürümek, yasa ve yönetmeliklere uymak, ticari bir işletme olmanın meşru sınırları içinde temel insan haklarını desteklemek, emniyet, sağlık, çevre, güvenlik (ESÇG) sorunlarına gereken önemi vermek.


 • Sürdürülebilir Gelişme  
  Sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmak iş ilkelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yaklaşımın bir gereği olarak, kısa ve uzun vadeli yararlarımızı dengelemeye, işimizle ilgili kararlar alırken konunun ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarını da dikkate önem veririz.

Neden Penmak Makine?

Temel ilkemiz doğrudan üretim ve doğrudan satış yaparken önce müşteriyi memnun etmek ve daha sonra PENMAK MAKİNA’nın ilkesi olan “Üstün kalite, Sınırsız hizmet” sloganımıza sadık kalmaktır.

 

Bize ulaşın |  444 2003

Hemen size dönüş yapalım

Bizimle Hızlı İletişime Geçin